Főoldal » Archív » Az 5 embercsempészéssel gyanúsított férfi előzetes letartóztatásáról

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az 5 kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket a Ter­ror­el­há­rí­tá­si Köz­pont rend­őrei 2016. júni­us 2. nap­ján a M86-os főúton értek tet­ten, miköz­ben 27 pakisz­tá­ni, illet­ve afgán nem­ze­ti­sé­gű mig­ránst szállítottak.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye