Főoldal » Archív » Az átadással elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatti vádemelésről

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség hat sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik közül négy vád­lot­tat átadás­sal elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelemmel és meg­szer­zés­sel, tar­tás­sal, illet­ve fogyasz­tás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás­sal, egy vád­lot­tat kábí­tó­szer fogyasz­tás­sal, és egy vád­lot­tat kábí­tó­szer fogyasz­tás­sal és bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés­sel vádol az ügyész­ség.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye