Főoldal » Archív » Az Ausztriában holtan talált migránsok ügyében embercsempészek előzetes letartóztatásának indítványozásáról

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt 2015. augusz­tus 29-én indít­vá­nyoz­ta három bol­gár és egy afgán ember­csem­pész férfi elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akik köz­re­mű­köd­tek az Auszt­ri­á­ban, egy magyar rend­szá­mú kami­on­ban hol­tan talált mig­rán­sok Magyar­or­szág­ról Auszt­ri­á­ba tör­té­nő szállításában.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye