Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az édesanyja védelmére kelő kisfiát is bántalmazta

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a szent­lő­rinc­ká­tai fér­fi­val szem­ben, aki gyer­me­kei előtt hóna­po­kon keresz­tül bán­tal­maz­ta élet­tár­sát, sőt az anyja védel­mé­re kelő gyer­me­két sem kímélte.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.26.