Főoldal » Archív » Az előzetes letartóztatását indítványozta a járási ügyészség az idős embereket megtévesztő csalónak

A Szom­bat­he­lyi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság ren­del­je el annak a 61 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, akit a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2014. már­ci­u­sá­ban egy bűn­tár­sa meg­bí­zott azzal, hogy „dol­goz­zon” neki, és az átadott mobil­te­le­fo­non adott a részé­re továb­bi utasításokat.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - idős embe­re­ket meg­té­vesz­tő csaló ügy