Főoldal » Archív » Az első vádemelés Somogyban 14 év alatti elkövetővel szemben

 

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség több rend­be­li rab­lás miatt emelt vádat 2 fia­tal­ko­rú és 1 fel­nőtt elkö­ve­tő­vel szem­ben. Az egyik fia­tal­ko­rú vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor még nem töl­töt­te be a 14. élet­évét, de a bűn­cse­lek­mé­nyek követ­kez­mé­nyé­nek fel­is­me­ré­sé­hez szük­sé­ges beszá­mí­tá­si és belá­tá­si képes­ség­gel rendelkezett.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye