Főoldal » Archív » Az embercsempész gyorsított eljárásban felel tettéért

A Bics­kei Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a szerb állam­pol­gárt, aki vagyo­ni haszon­szer­zés végett, az állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújtott.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye