Főoldal » Hírek » Az erkélyt használva mászott fel és rongált meg egy önkormányzati lakást egy férfi – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki egy első eme­le­ti győri lakás­ba – lezá­rá­sát köve­tő­en is – több­ször bement úgy, hogy az erké­lyen keresz­tül mászott fel. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi élet­tár­sa bérel­te a város tulaj­do­nát képe­ző lakást, és abban lakott a férfi is 2023 októ­be­ré­ig. A kila­kol­ta­tást köve­tő­en azon­ban a laká­son zárat cse­rélt a fenn­tar­tó, továb­bá az erkély­aj­tót bedesz­káz­ták, a lakás­ban pedig mobil riasz­tót helyez­tek el.

A vád­lott ezt köve­tő­en 2023 novem­be­ré­ben az eme­le­ti erkély­aj­tón át a bedesz­ká­zás szét­rú­gá­sá­val, az erkély­aj­tó zár­szer­ke­ze­té­nek kisza­kí­tá­sát köve­tő­en két­szer is bement a lakás­ba, és a mobil riasz­tót is össze­tör­te mind­össze­sen 205.650 forint kárt okozva.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben kisebb kárt okozó foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. a bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az elkö­ve­tő mászá­sát mobil­te­le­fo­non rög­zí­tet­ték, ami itt látható:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/326637533695377