Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Az idősek otthonának ápolója fosztotta ki a betegeket

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy vas megyei idő­sek ott­ho­ná­ban ápo­ló­ként dol­go­zó nővel szem­ben, aki a vád sze­rint 2016 május ele­jén eltu­laj­do­ní­tot­ta az ott­hon­ban élő, és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős kora miatt kor­lá­to­zot­tan képes két sér­tet­től az ékszereiket.

A sér­tet­tek kára nem térült meg.

A Szom­bat­he­lyi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lot­tat kifosz­tás­sal vádol­ja, mely 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.