Főoldal » Archív » Az intercity vonat elé kóboroltak az őrizetlenül hagyott birkák - Vádemelés egy juhásszal szemben

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni vét­ség miatt emelt vádat egy juhásszal szem­ben, aki a rábí­zott bir­ka­nyá­jat fel­ügye­let nél­kül hagy­ta, majd a vonat elé kóbor­ló bir­ká­kat a menet­rend sze­rin­ti vonat elütötte.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.17.