Főoldal » Archív » Az intézkedő rendőrt bántalmazó migráns bíróság elé állításáról

A Szom­bat­he­lyi Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt bíró­ság elé állí­tot­ta azt a szír állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki a szom­bat­he­lyi vas­út­ál­lo­má­son bán­tal­maz­ta a jog­sze­rű­en intéz­ke­dő rend­őrt.

A Vas Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye