Főoldal » Archív » Az izraeli konzul sérelmére követtek el bűncselekményt Budapesten – vádat emeltek az elkövetővel szemben

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség közös­ség tagja elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 63 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint pár hónap­pal ezelőtt a bel­vá­ros egyik utcá­já­ban dur­ván sértő és gyű­löl­kö­dő módon, olyan féle­lem­kel­tő sza­va­kat kia­bált az izra­e­li kon­zul­nak és fiá­nak, hogy az a sér­tet­tek­ben ria­dal­mat keltett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye