Főoldal » Archív » Az Oktogon téri bankrablás gyanúsítottjának előzetes letartóztatását indítványozza az ügyészség

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség indít­ványt tett annak a 43 éves fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint pár hét­tel ezelőtt fegy­ve­re­sen rabolt ki egy VI. kerü­le­ti bank­fi­ó­kot, vala­mint emel­lett másik két rab­lás­sal is meg­ala­po­zot­tan gyanúsítható.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 03.30.