Főoldal » Archív » Az önkényuralmi jelképet viselőt gyorsított eljárásban bíróság elé állította az ügyészség

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség önkény­ural­mi jel­kép hasz­ná­la­tá­nak vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 20 éves fér­fit, aki 2016. feb­ru­ár 6-án a Szé­kes­fe­hér­vár bel­vá­ro­sá­ban meg­ren­de­zés­re kerü­lő „Becsü­let Napja” elne­ve­zé­sű ren­dez­vé­nyen önkény­ural­mi jel­kép­nek minő­sü­lő SS jel­vényt viselt.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye