Főoldal » Archív » Az ügyészséget géppisztollyal és robbantással fenyegető férfi letartóztatása Székesfehérváron

A Fejér Megyei Főügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te és sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt indít­vá­nyoz­ta annak a 45 éves fér­fi­nek a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a nyo­mo­zás ada­tai sze­rint 2016. már­ci­us 25-én, tele­fo­non rob­ban­tás­sal és gép­pisz­to­lyos meg­je­le­nés­sel fenye­get­te az ügyészséget.

A Fejér Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye