Főoldal » Az ügyészségről » Szervezete

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE

fővárosDebrecenGyőrPécsSzegedFELLEBBVITELIFŐÜGYÉSZSÉGEKFővárosi Főügyészségvármegyei főügyészségekKözponti Nyomozó FőügyészségFŐÜGYÉSZSÉGEKjárási ügyészségekfővárosi kerületi ügyészségeknyomozó ügyészségekBudapesti Közérdekvédelmi ÜgyészségJÁRÁSI ÉS JÁRÁSISZINTŰ ÜGYÉSZSÉGEKLEGFŐBBÜGYÉSZSÉG
LEGFŐBBÜGYÉSZSÉGfővárosDebrecenGyőrPécsSzegedFELLEBBVITELIFŐÜGYÉSZSÉGEKFővárosi Főügyészségvármegyei főügyészségekKözponti Nyomozó FőügyészségFŐÜGYÉSZSÉGEKjárási ügyészségekfővárosi kerületi ügyészségeknyomozó ügyészségekJÁRÁSI ÉS JÁRÁSISZINTŰ ÜGYÉSZSÉGEKBudapesti Közérdekvédelmi Ügyészség

AZ ÜGYÉSZSÉGEK SZÁMA

A Leg­főbb Ügyész­ség irá­nyí­tá­sa alá 5 fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség és 21 főügyész­ség tar­to­zik.
A járá­si és járá­si szin­tű ügyész­sé­gek száma 124.

Főügyészségek tagozódása

Ábra: Főügyészségek tagozódása
Ábra: Főügyészségek tagozódása