Főoldal » Az ügyészségről » Története » Legfőbb Ügyészek

Legfőbb Ügyészek

A modern érte­lem­ben vett ügyész­ség hazánk­ban 1871-ben szü­le­tett meg. Tör­té­ne­té­nek száz­öt­ven éve alatt eddig húszan áll­tak a szer­ve­zet csú­csán és irá­nyí­tot­ták azt koro­na­ügyész­ként, leg­főbb állam­ügyész­ként, vagy leg­főbb ügyész­ként.

Élet­pá­lyá­juk és mun­kás­sá­guk egy-egy moza­ik az ügyész­ség éle­té­ben, amely­re a tör­té­ne­lem priz­má­ján keresz­tül tekint­he­tünk.

KOZMA SÁNDOR (1825-1897)
buda­pes­ti (pesti) kirá­lyi főügyész (1871-1896)

HAMMERSBERG JENŐ
(1845-1918)
koro­na­ügyész (1900-1902)

SZÉKELY FERENC
(1842-1921)
koro­na­ügyész (1902-1910)

PONGRÁCZ JENŐ
(1852-1933)
koro­na­ügyész (1910-1923)

VARGHA FERENC
(1858-1940)
koro­na­ügyész (1923-1930)

DR. DABASI HALÁSZ LAJOS
(1861-1940)
koro­na­ügyész (1930)

DR. MAGYAR ISTVÁN
(1864-1943)
koro­na­ügyész (1930-1934)

DR. GÁLL ENDRE 
(1868-1935)
koro­na­ügyész (1934-1935)

DR. FINKEY FERENC 
(1870-1949)
koro­na­ügyész (1935-1940)

DR. TIMKÓ ZOLTÁN
(1874-1946)
koro­na­ügyész (1940-1944)

DR. MENDELÉNYI LÁSZLÓ 
(1877-1973)
koro­na­ügyész (1944)

DR. DOMOKOS JÓZSEF
(1890-1978)
leg­főbb állam­ügyész (1945-1953)

DR. CZAKÓ KÁLMÁN 
(1919-1985)
leg­főbb ügyész (1953-1955)

DR. NONN GYÖRGY 
(1918-2007)
leg­főbb ügyész (1955-1956)

DR. SZÉNÁSI GÉZA
(1919-1979)
leg­főbb ügyész (1956-1975)

DR. SZÍJÁRTÓ KÁROLY 
(1927-2014)
leg­főbb ügyész (1975-1990)

DR. GYÖRGYI KÁLMÁN 
(1939-2019)
leg­főbb ügyész (1990-2000)

DR. KOVÁCS TAMÁS
(1940-2020)
leg­főbb ügyész (2006-2010)

DR. POLT PÉTER 
(1955-)
leg­főbb ügyész (2000-2006, 2010-)