Főoldal » Archív » Az újszegedi 15 éves rabló előzetes letartóztatásának elrendelését indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség indít­ványt tett a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja felé annak a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő­nek az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­ra, aki 2015. novem­ber 28. nap­ján és decem­ber 13. nap­ján köve­tett el rab­lá­so­kat Újszegeden.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye