Főoldal » Hírek » Az üzletben ütötte meg volt élettársát a férfi - videóval - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vádiratot.

A vád­irat sze­rint a 2023. janu­ár 24-én a doro­gi üzlet­ben össze­ta­lál­ko­zott koráb­bi élet­tár­sá­val, akit szó­vál­tás köz­ben szi­dal­ma­zott. Egy másik nő rászólt a fér­fi­ra, hogy fejez­ze be ezt a visel­ke­dést és távoz­zon a bolt­ból, mire a férfi vele is trá­gá­rul beszélt. Ezután a férfi föld­höz vágott két dobo­zos sört, majd tenyér­rel és ököl­lel három alka­lom­mal meg­ütöt­te a volt élet­tár­sát a fején és az arcán.

A sér­tett­nek emi­att nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a bün­te­tett fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indítványt.