Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Azt ígérte megtisztítja a rontástól az ékszereket, de inkább zálogba adta őket – fotókkal – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nővel szem­ben, aki jós­lás köz­ben azt ígér­te a sér­tett­nek, hogy más­nap­ra meg­tisz­tít­ja a ron­tás­tól az éksze­re­ket, de aztán zálog­ba adta őket.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 52 éves nő 2023 decem­be­ré­ben egy győri bevá­sár­ló­köz­pont­ban szó­lí­tot­ta meg a sér­tett nőt azzal, hogy jósol neki. Jós­lás köz­ben a sér­tet­ten lévő arany kar­kö­tő­ről és arany­gyű­rű­ről azt állí­tot­ta, hogy ron­tás van raj­tuk, de meg­ígér­te, hogy leve­szi róluk.

A sér­tett a 165.000 forint érté­kű éksze­re­ket átad­ta, azzal, hogy majd más­nap a ter­helt vissza­ad­ja neki azokat.

A jósnő azon­ban húsz perc­cel később a bevá­sár­ló­köz­pont­ban lévő zálog­ház­ban már le is adta az éksze­re­ket. Végül a nyo­mo­zás során a rend­őrök az éksze­re­ket lefog­lal­ták a zálog­ház­ban, és a sér­tett­nek vissza­ad­ták azo­kat, így a kár megtérült.

Az ügy­ben a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt kisebb kárt okozó csa­lás­sal vádol­ta meg. Vele szem­ben két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A rend­őr­sé­gi fény­ké­pe­ken a kicsalt éksze­rek láthatóak.