Főoldal » Archív » Azzal szökött meg a házi őrizetből, hogy bevonul a börtönbe

A több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő kapu­vá­ri férfi 2014 feb­ru­ár­já­ban a Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság által elren­delt házi őri­zet­ből, ott­ho­ná­ból azzal távo­zott, hogy az idő­köz­ben a Győri Járás­bí­ró­ság által kisza­bott bör­tön­bün­te­tés­re vonul be a büntetés-végrehajtási inté­zet­be, azon­ban ehe­lyett isme­ret­len hely­re távozott.

A Győr-Moson- Sop­ron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye