Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Balhé a belvárosban - videóval - a   Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki fényes nap­pal Győr bel­vá­ro­sá­ban bán­tal­maz­ta ismerősét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a fia­tal fel­nőtt férfi 2023 ápri­li­sá­ban talál­ko­zott össze két isme­rő­sé­vel Győr bel­vá­ro­sá­ban. Beszél­get­ni kezd­tek, mely­nek során a két férfi szá­mon kérte a vád­lot­tat, ami­ért egyi­kő­jük kabát­zse­bé­be nyúlt. Az elkö­ve­tő ekkor siet­ve távoz­ni akart, azon­ban a két férfi utá­na­ment. A vád­lott ekkor, hogy a beszél­ge­tést lezár­ja, ököl­lel, több­ször meg­ütöt­te az egyik fér­fit, aki véde­kez­ni pró­bált a táma­dás ellen. Eköz­ben a sér­tett társa is igye­ke­zett az agresszív vád­lot­tat távol tar­ta­ni barát­já­tól. A dula­ko­dás során a felek az utca köze­pé­ről a széle felé sod­ród­tak, és eköz­ben egy bolt kira­ka­tá­nak is neki­es­tek, ami betört.

A bán­tal­ma­zás során a sér­tett­nek sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­lot­tat garáz­da­ság­gal vádol­ta meg. Vele szem­ben két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az érde­mi dön­tést a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A mel­lé­kelt tér­fi­gye­lő kame­ra fel­vé­te­lén lát­ha­tó, ahogy az elkö­ve­tő elkez­di ütni a sér­tet­tet, majd neki­es­nek a kirakatnak.