Főoldal » Archív » Baltával bántalmazta, majd aknába dobta kutyáit - vádemelés

A Mohá­csi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy mohá­csi férfi ellen, aki­nek bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben két kutyá­ja elpusztult.

2018 ápri­li­sá­ban a mohá­csi férfi bal­tá­val ütle­gel­te két kutyá­ját, mely­nek során az álla­tok kopo­nyá­ja betört. Ezt köve­tő­en a férfi a két kutyát lakó­há­za köze­lé­ben lévő akná­ba dobta. A két kutya a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben külö­nös szen­ve­dés­nek volt kité­ve, majd rövid időn belül az akná­ban elpusztultak.

A férfi cse­lek­mé­nye az állat­kín­zás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.