Főoldal » Archív » Baltával, késsel és benzines flakonnal követelte a fizetését

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás kísér­le­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy Nóg­rád megyé­ben élő, román állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki – mivel nem kapta meg mun­ka­bé­rét – élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­te mun­kadó­ját.

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye