Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Baltával sújtott le kutyájára – képpel – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség az állat­nak külö­nös szen­ve­dést okoz­va elkö­ve­tett állat­kín­zás miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki a kutyá­ja fejé­re egy balta élé­vel nagy erő­vel lesújtott.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja egy tanyán élő kutya­tu­laj­do­nos nő, aki 2022. októ­ber 29-én kora dél­után egy bal­tá­val nagy erő­vel fejbe verte házi­ál­la­tát. Az ütés­től az eb fején egy 2 cm mély, vágott seb keletkezett.

Bár a kutya túl­él­te, a táma­dás rend­kí­vü­li fáj­dal­mat és szen­ve­dést oko­zott az állat­nak, emel­lett alkal­mas volt arra, hogy mara­dan­dó káro­so­dást eredményezzen.

Az ügyész­ség a nőt az állat­kín­zás súlyo­sab­ban minő­sü­lő – az állat­nak külö­nös szen­ve­dést okoz­va elkö­ve­tett – bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotón az elkö­ve­tés esz­kö­zé­nek illuszt­rá­ci­ó­ja látható.

A képen az elkövetés eszközének illusztrációja látható.