Főoldal » Archív » Baltával támadott éjjel a rabló

Egyik éjsza­ka a vád­lott egy kapos­vá­ri csa­lá­di ház­hoz ment. Be akart jutni, hogy külön­bö­ző érték­tár­gya­kat sze­rez­zen magá­nak. Masz­kot húzott a fejé­re, bemá­szott a ház udva­rá­ra, magá­hoz vett egy bal­tát, majd bement a nyi­tott házba, ahol érték­tár­gyak után kuta­tott. Ami­kor a sér­tett fel­éb­redt a zajra, a vád­lott rátá­ma­dott a bal­tá­val. Dula­ko­dás köz­ben a sér­tett lerán­tot­ta a betö­rő fejé­ről a masz­kot, aki erre eldob­ta a bal­tát és a kerí­té­sen átmász­va elme­ne­kült. A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy kapos­vá­ri férfi ellen.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye bal­tá­val támadt saját házá­ban a sér­tett­re a rabló