Főoldal » Archív » Baltával támadt egy férfi az intézkedő rendőrökre Kerecsenden

Az Egri Nyo­mo­zó Ügyész­ség - bűn­ügyi őri­zet­be véte­le mel­lett - nyo­mo­zást ren­delt el egy 29 éves kere­csen­di lakos­sal szem­ben, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt.

A Heves megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.16.