Főoldal » Archív » Baltával támadtak a rendészekre

A két fia­tal férfi 2014. feb­ru­ár 23-án itta­san és beká­bí­tó­sze­rez­ve érke­zett az egyik nyí­ra­do­nyi presszó­ban, ahol disz­kót tar­tot­tak,  Mivel a tánc­té­ren köte­ked­tek a ven­dé­gek­kel, a ren­dé­szek távo­zás­ra szó­lí­tot­ták fel őket. A két fia­tal ezek után a presszó köze­lé­ben bal­tá­val támadt a ren­dé­szek­re, akik azon­ban a bal­tá­kat kicsa­var­ták a gya­nú­sí­tot­tak kezé­ből. A táma­dók végül elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. A gya­nú­sí­tot­tak ellen nyil­vá­nos helyen, fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult büntetőeljárás.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bal­tás támadás