Főoldal » Archív » Balul sült el a pofon

Élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült egy férfi ami­kor egy másik pofon ütöt­te egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei falu­si kocs­má­ban. Az ittas sér­tett férfi hívat­la­nul egy bará­ti tár­sa­ság beszél­ge­té­sé­be akart bekap­cso­lód­ni és hiába uta­sí­tot­ták vissza, akkor is pró­bál­ko­zott. A tár­sa­ság egyik tagja, egy 36 éves férfi adott neki egy pofont, ami­től a tola­ko­dó sér­tett férfi hanyatt esett és bever­te a hátát egy szék­be. Két nap­pal később elment orvos­hoz, ahol kide­rült, bor­da­tö­ré­se és lég­mel­le lett az ütéstől.

Élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat 2014. ápri­lis végén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- Gon­dat­lan életv okozó ts 2013