Főoldal » Archív » Bankkártyák megcsapolásával biztosította nyári szórakozását egy 24 éves férfi

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben, aki az inter­ne­ten vásá­rol­ta meg kül­föl­di­ek bank­kár­tya ada­ta­it, majd azok­kal vásá­rolt

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­lem­lé­nye