Főoldal » Archív » Bántalmazni akarta az önkormányzati rendészt, a bíróság két nap múlva elítélte

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség mind­össze két nap­pal a bűn­cse­lek­ményt köve­tő­en, bíró­ság elé állí­tot­ta azt az 54 éves fér­fit, aki egy jog­sze­rű­en intéz­ke­dő önkor­mány­za­ti rend­ész­re támadt 2015. augusz­tus 24. nap­ján Mis­kolc belvárosában.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye