Főoldal » Archív » Bántalmazta az iskola oktatóját

A Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat az egyik tapol­cai köz­ne­ve­lé­si intéz­mény tanu­ló­já­val szem­ben, aki 2013 novem­be­ré­ben az isko­la óra­kö­zi szü­net­ben fel­ügye­le­tet ellá­tó szak­ok­ta­tó­ját bántalmazta.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Bán­tal­maz­ta az isko­la oktatóját