Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Bárszéket dobott a nőre - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki előbb a presszó­ban, majd az előle mene­kü­lő nőt a téren pró­bál­ta meg­üt­ni, meg­rúg­ni. Utób­bit tér­fi­gye­lő  kame­ra rögzítette. 

A vád­irat sze­rint  a sér­tett nő egy esz­ter­go­mi presszó­ban tar­tóz­ko­dott, ami­kor a férfi 2022. feb­ru­ár 19-én, este ott meg­je­lent. A férfi egy koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt érzett dühé­ben oda­ment a neki hát­tal, egy szé­ken ülő nőhöz, és őt hátul­ról, egy­szer tenyér­rel arcon ütötte.

Ezután a nő leszállt a szék­ről, ekkor őt a férfi meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni, azon­ban a nő kitért a rúgás elől, elhagy­ta a presszót. A férfi utá­na­ment, a téren is meg­pró­bál­ta meg­rúg­ni, sér­tett mene­kült előle. A férfi kezé­be vett egy bár­szé­ket, azt a nő  felé dobta, aki elug­rott, így az nem talál­ta el. A nőnek sérü­lé­se nem keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.