Főoldal » Archív » Baseball ütővel garázdálkodott – vádemelés egy kecskeméti férfi ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 36 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2015. decem­ber 12 - én Kecs­ke­mé­ten az élet­tár­sá­val koráb­ban alkal­mi kap­cso­la­tot léte­sí­tő fér­fit ököl­lel és base­ball ütő­vel bántalmazta.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye