Főoldal » Archív » Becsapott és csalásra biztatott több, mint 430 embert egy internetes állásszédelgő

A Rác­ke­vei Járá­si Ügyész­ség 434 rend­be­li csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a bajai fér­fit, aki inter­ne­ten mun­ka­le­he­tő­sé­get kínált, ám tény­le­ges munka helyett mások becsa­pá­sá­ra biz­tat­ta a hir­de­tés­re jelent­ke­ző­ket.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.14.