Főoldal » Archív » Bécsbe kivitte, majd Magyarországra visszahozta a migránsokat az embercsempész

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint 2015 augusz­tu­sá­ban egy 53 éves férfi hat mig­ránst szál­lí­tott Buda­pest­ről Bécs­be, majd egy fő kivé­te­lé­vel őket Magyar­or­szág­ra vissza is szál­lí­tot­ta. Bécs­ben ugyan­is nem vol­tak haj­lan­dók az autó­ból kiszállni.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye