Főoldal » Archív » Bejcgyertyános községben a sértettet elütő osztrák állampolgár előzetes letartóztatásának indítványozásáról

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak az oszt­rák állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­nak az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint kerék­kulccsal rátá­madt, majd szán­dé­ko­san elütöt­te a sér­tet­tet Bejc­gyer­tyá­nos községben.

A Vas Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye