Főoldal » Archív » Bélyeget hamisított az anyakönyvvezető, majd 1826 okiratot semmisített meg Kaposváron

A Somogy Megyei Főügyész­ség hiva­ta­li vissza­élés, bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt vádat emelt egy volt kapos­vá­ri anya­könyv­ve­ze­tő ellen. A bűn­ügy­ben a nyo­mo­zás lefoly­ta­tá­sá­ra belső vizs­gá­lat ered­mé­nye­ként került sor.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye