Főoldal » Archív » Benzinlopás a nagymama lecserélt rendszámú kocsijával

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség lopás és egye­di azo­no­sí­tó jel meg­ha­mi­sí­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat két 20 éves fér­fi­val szem­ben, akik hamis rend­szám­táb­lá­val fel­sze­relt gép­ko­csi­val tan­kol­tak veszp­ré­mi ben­zin­ku­tak­nál, majd az üzem­anyag­gal fize­tés nél­kül távoztak.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye