Főoldal » Archív » Betegszállító balesetét okozta a figyelmetlen sofőr

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2014. novem­ber végén teher­gép­ko­csi­já­val Bala­ton­fűz­fő felől Bala­ton­al­má­di irá­nyá­ba köz­le­ked­ve egy, az út jobb szé­lén vára­ko­zó beteg­szál­lí­tó gép­ko­csi­nak ütkö­zött, mely­nek egyik utasa a bal­eset követ­kez­té­ben elhunyt.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 10.30.