Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság elé állítás egy bombarobbantással fenyegető férfi ügyében

Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt a mai napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a bom­bá­val fenye­ge­tő fér­fit, aki miatt három hét­tel ezelőtt ki kel­lett ürí­te­ni egy buda­pes­ti bevá­sár­ló­köz­pon­tot és egy irodaházat.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye