Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a gyalogos aluljáróba zuhant ittas vezetőt

A Buda­pes­ti IX. Kerü­le­ti Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt - gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki a Bor­áros téren ittas álla­pot­ban vezet­te a gép­jár­mű­vét, a veze­tés köz­ben elaludt és az útról letér­ve a gya­lo­gos alul­já­ró­ba zuhant.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség sajtóközleménye