Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a mentőautót ittasan megrongáló férfit

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a 33 éves fér­fit, aki 2014. júni­us 22-én, éjjel 1 óra körül Kecs­ke­mé­ten a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa köz­ben itta­san dühön­ge­ni kez­dett és betör­te a men­tő­au­tó két ablakát.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.25.