Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a metróalagútba menekülő tolvajt

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­ér­de­kű üzem műkö­dé­se meg­za­va­rá­sá­nak bűn­tet­te, lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a mai napon – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta azt a fér­fit, aki pár hét­tel ezelőtt egy fővá­ro­si kávé­zó­ból ello­pott egy tás­kát, majd azzal a metró alag­út­já­ba mene­kült, ahol a köz­le­ke­dő met­ró­sze­rel­vény előtt a sínek­re esett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye -Bíró­ság elé állí­tot­ták a met­ró­alag­út­ba mene­kü­lő tolvajt