Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság elé állították a volt feleségét fenyegető és bántalmazó császártöltési férfit

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség 2014. októ­ber 17-én zak­la­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy 35 éves csá­szár­töl­té­si fér­fit, aki 2014 augusz­tu­sá­ban és szep­tem­be­ré­ben tele­fo­non zak­lat­ta, tőr­kés­sel fenye­get­te, továb­bá bán­tal­maz­ta a volt feleségét.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye