Főoldal » Archív » Bíróság elé állnak a traktoros cigarettacsempészek

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség 2014. május 15-én költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a 46 éves és 19 éves szerb fér­fit, vala­mint 39 éves bajai tár­su­kat, akik 2014. ápri­lis 15-én, 21 óra körül Her­ceg­szán­tó kül­te­rü­le­tén mint­egy 40.000 doboz magyar adó­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát csem­pész­tek át a szerb-magyar hatá­ron egy pót­ko­csis traktorral.

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014.05.14.