Főoldal » Archív » Bíróság előtt a gyermekeiket sanyargató szülők

Két közös kis­gyer­me­kük min­den­na­pi gon­do­zá­sát, élel­me­zé­sét, tisz­tán tar­tá­sát hanya­gol­ta el súlyo­san az a gyön­gyös­soly­mo­si pár, akik közül az apa bán­tal­maz­ta is mind­két fiát. A tör­tén­tek miatt a Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség emelt vádat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő szü­lők­kel szemben.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - kis­ko­rú­ak veszélyeztetése