Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Bíróság előtt a kórházi tolvaj

Még orvo­sát is meg­lop­ta egy kór­há­zi tol­vaj, akit ma állít bíró­ság elé a Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség. A nőt hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt már nyolc­szor elítél­ték, eddig több mint tíz évet bör­tön­ben töl­tött. Tiszad­adai laká­sá­ról rend­sze­re­sen beuta­zott Nyír­egy­há­zá­ra, ahol fel­ke­res­te a megyei kór­há­zat. Áldo­za­ta­it a külön­bö­ző szak­ren­de­lé­se­ken és a köz­pon­ti labo­ra­tó­ri­um­ban  vára­ko­zók közül sze­mel­te ki, majd egy alkal­mas pil­la­nat­ban elvet­te a sér­tet­tek pénz­tár­cá­it, melyek­ben rend­sze­rint pár ezer forint, vala­mint sze­mé­lyes okira­ta­ik voltak.

A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye-kórházi csalóról