Főoldal » Archív » Bíróság előtt a szerdai tömegzavargás elkövetői

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a mai napon indít­ványt tett 11, a szer­dai tömeg­za­var­gás­ban érin­tett sze­mély ese­té­ben a bíró­ság felé a határ­zár til­tott átlé­pé­sé­nek minő­sí­tett esete – tömeg­za­var­gás részt­ve­vő­je­ként elkö­vet­ve – miatt indult eljárásokban.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye