Főoldal » Archív » Bíróság előtt az orvhalász

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség orv­ha­lá­szat vét­sé­ge miatt bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit. A vád­lott 2015. május 29. nap­ján 19.00 óra­kor Csö­men­den az árok­nál talál­ha­tó zuho­gó­nál úgy hor­gá­szott, hogy a hor­gász­bot­ra egy ólmot és hár­mas hor­got erő­sí­tett, és ezzel az ún. gereb­lyé­zés mód­szer­rel meg­pró­bált halat fogni, azon­ban a szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő hal­őrök tet­ten érték, halat nem fogott. A gyor­sí­tott eljá­rás­ban a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat jog­erő­sen 100 óra köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint elren­del­te a hor­gász­bot elkob­zá­sát.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye